Select Page

Sponsring

Be the change behöver din hjälp att förändra

Att ge är att få. Men att ge till Be The Change är att få så mycket mer! Behoven är stora. För att hjälpa många behöver vi också vara många som hjälps åt på vägen mot förändring.

Vi hoppas verkligen få se ert företag som en uppskattad medlem i vårt nätverk, där vi arbetar för att förändra världen. För att Be The Change!

Som en del av Lions Club international innebär våra regler att 100% av de insamlade medlen går till vårt hjälpsyfte.Vi använder inte några insamlade medel till administrationskostnader etc.

Vi vill inspirera till att skänka pengar och även till att göra något aktivt. Företag och privatpersoner kan arrangera ett Be The Change-event där behållningen går till Maison Dorcas.

Sponsring i utbyte mot exponering
Det går också att sponsra ett Be The Change-event med produkter, tjänster eller pengar. Som sponsor får ni på företaget – förutom en härlig känsla i hjärtat – en rad fördelar:

  • Företagets logga och i vissa fall även redaktionell text på vår hemsida
  • Ni blir en del av vårt nätverk av goda företag – där utbyte uppmuntras
  • Företaget presenteras på vår Facebooksida och i vårt nyhetsbrev.
  • Vår banner att använda på er hemsida

Detaljerad beskrivning av vad sponsorskap innebär
Som företag kan du koppla ditt planerade event till Be The Change eller skapa ett specifikt Be The Change evenemang. Det kommer att ge dig effektiv marknadsföring som ett företag med socialt ansvar, något som dagens konsumenter värderar högt. Du kan antingen sponsra oss med en förbestämd summa eller donera en viss andel av intäkterna.

Som ett erkännande för visad generositet har vi ett system för sponsornivåer. Totalt finns det fem nivåer. Vilken vill du tillhöra?

Nivå 1: upp till5.000 SEK
Nivå 2: från10.000 till 25.000 SEK
Nivå 3: från 25.000 till 50.000 SEK
Nivå 4: från 50.000 till 100.000 SEK
Nivå 5: mer än 100.000 SEK

Vi på Be The Change förstår att pengar är resultatet av hårt arbete och att en donation kräver noggranna överväganden Så, eftersom vi vill att alla ska få något ut av att ge, är vi stolta över de fördelar det innebär att vara en av våra sponsorer. Värdet är större än enbart ekonomiska fördelar.

Be the changes sponsorkrets
Du kommer att bli stolt innehavare av ett medlemskap i Be The Changes Sponsorskrets. I medlemskapet inkluderas ett nyhetsbrev som kommer ut en gång var fjärde månad, vilket ger dig färsk information om vilken hjälp ditt tbidrag har medfört. Som medlem får du alltid förhandsinbjudan till våra välgörenhetsevangemang.

Som sponsor har ditt företag också rätt till att använda Be The Changes logga på er hemsida som ett bevis på ert sociala ansvar, vilket stärker er marknadsföring.

Sponsorföretagets logga kommer att finnas på Be The Changes hemsida. Placeringen varierar beroende på hur mycket ni ger till välgörenheten. Klickbar logga där läsaren flyttas till företagets hemsida, eller redaktionell text om företaget och dess hjälpinsatser är två premiumvarianter ifråga om placeringen av loggan.

När du har sponsrat tre olika event eller hamnar i någon av våra två översta sponsorkategorier kan du bli certifierad till Be The Change Ambassadör.

Du kommer även få VIP-tillgång till Be The Changes exklusiva sponsornätverk som består av alla våra godhjärtade sponsorer. Speciella nätverksevent kommer som regel att arrangeras minst två gånger om året. Sponsornätverkets huvudmål är att främja deltagarnas affärsintressen på olika vis, genom att belysa viktiga frågor eller genom att sätta potentiella affärspartners i kontakt med varandra.

Fördelarna med ett medlemskap kommer att expandera med tiden. Ju större nätverk, ju fler möjligheter. Men i slutändan handlar det egentligen om den där varma känslan vi får i våra hjärtan när vi ställt upp för och hjälpt en annan människa.