Om oss

Fundraising via event

Be The Change Lions Club finns för att hjälpa utsatta kvinnor och barn på platser där de de lever under förhållanden som kan vara svåra att föreställa sig. Vår fundraising bygger dels på traditionell insamling och dels på olika typer av event, arrangerade av oss eller andra. Varje event – oavsett om det är en inspirerande föreläsning, ett en självförsvarskurs för kvinnor, eller ett arrangemang som någon ordnar på sin födelsedag – ger kraft och glädje. Vi är en del av en av världens största humanitära hjälporganisationer – Lions International.

Situationen i Kongo och Be the change

I Kongo har tiotusentals kvinnor och barn utsatts för tortyrliknande sexuellt våld under de senaste decennierna. Militära styrkor utför övergreppen. Grova våldtäkter används som ett vapen för att förstöra kvinnor, familjer och hela samhällen. Det är så vanligt med massvåldtäkter att speciella kliniker för våldsoffren upprättas i områden med särskilt hög milisaktivitet

Dr Denis Mukwege fick år 2018 Nobels fredspris för sitt arbete för kvinnorna och barnen i Kongo. Hans Panzisjukhus och stiftelse hjälper varje år otaliga våldtäktsoffer och ger också mödravård som räddar liv.

Panzistiftelsen har byggt upp vårdkliniker i områden där milisaktiviteten och därmed övergreppen är många. En av dess kliniker är Mulamba som ligger ensligt i ett bergigt område. För närvarande omges det lilla sjukhuset av minst tre olika väpnade styrkor. Under perioden maj till oktober 2018 skedde 50 massvåldtäkter i området. Följden är söndertrasade liv och mammor och barn som förtvivlat behöver hjälp.

Tyvärr saknar kliniken helt utrustning för intensivvård och har enorma brister i sin strömförsörjning. Varje månad sker minst 10 strömavbrott som varje gång förstör förrådet av blod som förvaras i ett enda kylskåp. Om mer än två nyfödda bebisar behöver ligga i kuvös måste läkarna ta det hjärtslitande beslutet om vem som ska räddas. Det finns nämligen bara en kuvös på sjukhuset och när den används förbrukar den precis all ström.

Mulamba är enda stället inom fyra mils radie där våldtäktsoffren och de blivande mammorna kan få vård. Just nu kan sjukhuset, på grund av bristen på utrustning och elektricitet, inte finnas där för dem på det sätt som hade behövts.

Vad ska vi göra för kvinnorna & barnen under 2020?

Under 2020 har vi som mål att rädda kvinnor och barn som är beroende av Mulambas vård, genom att samla in de medel som krävs för att utrusta sjukhuset med tillräckligt många solceller för att säkra att den livräddande strömmen alltid finns där. Vi kommer också att starta ett pilotprojekt där undernärda våldtäktsoffer, blivande mammor och barn får tillskott av näring. Undernäring är ett stort problem i området.

Det andra projektet vi planerar att genomföra inom de närmsta två åren har till syfte att hjälpa barnen som drabbats av våldet. Det kan handla om barn som själva utsatts för de fruktansvärda övergreppen – väldigt små barn har tragiskt nog våldtagits. Barn som kommer till som en följd av det sexuella våldet är också en utsatt grupp som ibland överges av sina förtvivlade mammor. Slutligen gäller det alla de barn vars mammor våldtagits och står helt utan någon stöd från familj eller samhälle.

Barnen är offer för våldet. De är också framtiden och det hopp om förändring som Kongo behöver. Be The Change planerar tillsammans med Panzistiftelsen ett projekt vid Panzisjukhuset där ett center för barnen efter skandinavisk modell kommer att byggas upp.

Som en del av den globala organisationen Lions International har vi insamlingsregler som innebär att alla insamlade medel går direkt till vårt hjälpsyfte, utan avdrag för administration.

För att kunna stödja arbetet för kvinnorna och barnen på Maison Dorcas är vi helt beroende av personer som vill engagera sig i vår verksamhet. Och här hoppas vi att du vill göra en insats. Bli månadsgivare, skänk en engångssumma eller arrangera ett event där du samlar in medel. Ingen summa är för liten – varje krona gör skillnad.

Kontakt
E-post: info@bethechange.se

Du hittar oss även på Facebook.

Etiska riktlinjer