Select Page

Om oss

Fundraising via event

Be The Change är en välgörenhetsorganisation vars arbete bygger på fundraising via event, arrangerade av oss eller andra. Varje event – oavsett om det är en självförsvarskurs för kvinnor, en välgörenhetsbal på ett slott eller en inspirerande föreläsning – ger kraft och glädje. Vi är en del av en av världens största humanitära hjälporganisationer – Lions International.

Situationen i Kongo och Be the change

I Kongo har tiotusentals kvinnor och barn utsatts för tortyrliknande sexuellt våld under de senaste åren. Många överlever inte. De som gör det utesluts ofta av sina familjer och står ensamma. Maison Dorcas är ett övergångsboende där de som överlevt sexuellt våld kan få skydd, omsorg och hjälp att bygga upp sina liv.

Vägen tillbaka

Många av kvinnorna som får en fristad på Dorcas har överlevt brutala våldtäkter. En del befinner sig i en utsatt situation av andra anledningar. På Dorcas får de hjälpen de behöver för att bygga upp sina liv igen. De lär sig någon form av arbete som de sedan kan tjäna pengar på, t.ex. att baka eller sy. När de lämnar Dorcas finns också möjlighet att få ett mikrolån som gör att de kan starta en liten verksamhet. På det sättet kan de ta hand om sig och sina barn. Hjälpen från Dorcas ger dem nya liv.

Be The Change vill ge människor hopp och framtidstro. Vi samlar in pengar till Maison Dorcas genom att anordna fundraisingevent. Som en del av den globala organisationen Lions International har vi insamlingsregler som innebär att alla insamlade medel går direkt till vårt hjälpsyfte, utan avdrag för administration.

För att kunna stödja arbetet för kvinnorna och barnen på Maison Dorcas är vi helt beroende av personer som vill engagera sig i vår verksamhet. Och här hoppas vi att du vill göra en insats.

Kontakt
E-post: info@bethechange.se

Du hittar oss även på Facebook.

Etiska riktlinjer